Majowy BUUM Poetycki | Toruń | "Od Nowa"

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA"

24. MAJOWY BUUM POETYCKI

Uwaga Konkurs!!

Ogłaszamy Ogólnopolski Konkurs Poetycki

w ramach festiwalu Majowy BUUM Poetycki w Toruniu

RegulaminOrganizatorami Konkursu są Wydział Humanistyczny UMK oraz Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruni

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć osoby niezrzeszone oraz członkowie związków twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksimum 5 wierszy napisanych w języku polskim w 4 kopiach maszynopisu. Kopie wierszy należy ułożyć w 4 komplety. Jurorzy otrzymają po jednym komplecie wierszy danego autora.Utwory należy przesłać na adres: Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie: „Majowy BUUM Poetycki -konkurs poetycki”. Termin nadsyłania wierszy: do 31 marca danego roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Tematyka i forma utworu są dowolne.

Każdy wiersz powinien być podpisany godłem (rodzajem hasła w formie słownej, nie są dopuszczalne godła w formie graficznej).

Niezbędne dane, zawierające imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu autora, należy umieścić w małej kopercie. Kopertę (jedną) należy podpisać swoim godłem, zakleić i dołączyć do przesyłki z kompletem wierszy.

Wiersze zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani w prasie, ani w internecie. Muszą być unikatowe, czyli do daty rozstrzygnięcia konkursu nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów oraz turniejów poetyckich. W przypadku niedostosowania się do tych zasad uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany.

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu.

Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych wierszy i w drodze głosowania przyzna nagrodę główną oraz wyróżnienie.

Nagrodę główną ufundowaną przez Wydział Humanistyczny UMK stanowią: statuetka, dyplom oraz zaproszenie na spotkanie autorskie podczas najbliższego Majowego BUUMU Poetyckiego. Osoba, której wiersze zostały wyróżnione, otrzyma dyplom oraz symboliczną nagrodę ufundowaną przez Wydział Humanistyczny UMK.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

Wyniki konkursu ogłaszane są co roku podczas festiwalu Majowy BUUM Poetycki.

Obecność w tym wydarzeniu osób, których wiersze zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.

Osoby, które znalazły się w gronie laureatów, zostaną powiadomione o konieczności przyjazdu do Torunia najpóźniej do 20 kwietnia.

W sprawach pozaregulaminowych rozstrzygnięcia dokonują organizatorzy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w internecie.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy: 87-100, ul. Gagarina 11.Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się, pisząc na adres: iod@umk.pl.Dane są przetwarzane na podstawie:– art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w celu wykonania umowy/zamówienia, lub– art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 dla wykonania określonego celu, będącego naszym prawnie uzasadnionym interesem (np.: ewidencjonowanie korespondencji).Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 6 lat.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi od organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazane do osób trzecich za wyjątkiem tych kontrahentów, bez których udziału nie można zrealizować zleconej usługi.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

21. Majowy BUUM Poetycki 2020


Zapraszamy na 21. edycję Majowego BUUMU Poetyckiego.

Z przyczyn oczywistych BUUM odbędzie się w wersji online.

W programie: slam online, odczyty poezji, dyskusje live i koncert live.

Szczegóły już wkrótce.

20 Majowy BUUM Poetycki


WYDARZENIA 2022

ŁUKASZ BARYS

Poeta, prozaik urodzony w 1997 roku w Pabianicach. Autor książki poetyckiej „Wysokie słońce” (Łódź/Kraków 2020), za którą otrzymał nagrodę na festiwalu Złoty Środek Poezji. W sierpniu 2021 roku wydał debiutancką powieść „Kości, które nosisz w kieszeni”, która przyniosła mu nominację do Paszportu Polityki. Publikował w Toposie, Autografie, Tlenie literackim, Wizjach,  Nowym Napisie Co Tydzień oraz w antologiach konkursowych.  Dyrektor i redaktor naczelny Biura Literackiego. Od 1996 roku dyrektor najstarszego polskiego festiwalu literackiego odbywającego się pod nazwami Fort Legnica, od 2004 roku jako Port Wrocław a od 2017 roku Stacja Literatura. Animator działań integrujących europejskie środowisko literackie, których to efektem jest powołanie Platformy Literary Europe Live. Od 2017 roku dyrektor programowy Europejskiego Forum Literackiego. Autor telewizyjnych audycji emitowanych w TVP Kultura: „Poezjem” oraz „Poeci”, a także filmu dokumentalnego „Dorzecze Różewicza”. Wyróżniony nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR „za odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętności docierania z nią różnymi drogami do czytelnika”, Literatury na Świecie za „regularne publikowanie obcej poezji” oraz Biblioteki Raczyńskich „za działalność wydawniczą i żarliwą promocję poezji”.

KAROL MALISZEWSKI

Poeta i prozaik, krytyk literacki. Opublikował kilkanaście tomów wierszy (ostatnio „Piosenkę o przymierzaniu”), liczne utwory prozatorskie i szereg zbiorów tekstów krytycznoliterackich, m.in. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, „Bez zaszeregowania. O nowej poezji kobiet”. Jest autorem książki dla dzieci „Przypadki Pantareja” i współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem”. Mieszka w Nowej Rudzie.

LESZEK SZARUGA

właść. Aleksander Wirpsza, ur. 1946 – poeta, prozaik, eseista, tłumacz, prof. zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wydarzeń marcowych w 1968 roku zatrzymany i aresztowany (wtedy właśnie przybrał pseudonim Leszek Szaruga). W latach 70. i 80. był redaktorem pism drugiego obiegu. Przez 10 lat współpracował z sekcją polską Radia Wolna Europa, a od roku 1969 z paryską Kulturą, w której pod koniec istnienia pisma był szefem działu poezji. W latach 1987-90 mieszkał w Berlinie Zachodnim, gdzie współpracował z sekcjami polskimi BBC oraz Deutsche Welle. Laureat nagrody Kościelskich (1986) oraz nagrody literackiej Kultury (1999). Jest autorem ponad 20. tomów poezji. Ostatnie publikacje to: tomy wierszy „Łowca” (2021) i „Mucha” (2021) oraz zbiór szkiców „Ukraiński kalejdoskop” (2022)

ANNA ADAMOWICZ

urodzona w 1993 roku w Lubinie, mieszka i pracuje we Wrocławiu. Diagnostka laboratoryjna, poetka, autorka tomów: „Wątpia” (2016), „Animalia” (2019), „Nebula” (2020) oraz „zmyśl[                         ]zmysł” (2021; jako Laura Osińska). Jej wiersze tłumaczone były na angielski, czeski, irlandzki, rosyjski, słoweński, ukraiński, węgierski. Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii Poezja i dwukrotnie do nagrody kulturalnej Gazety Wyborczej WARTO. Laureatka Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej.

WOJCIECH BONOWICZ

Poeta, publicysta, stały felietonista Tygodnika Powszechnego i miesięcznika Znak. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii poezji (2007). W ostatnim czasie wydał m.in. „Dziennik końca świata” (2019), „Wiersze wybrane” (2020) oraz nowy tom wierszy zatytułowany „Wielkie rzeczy” (2022). Latem ukaże się tom jego mikroopowieści „Historie na każdą godzinę”. Mieszka w Krakowie.

NATALIA MALEK

Poetka, kuratorka wydarzeń literackich, tłumaczka. Autorka czterech książek poetyckich: „Pracowite popołudnia” (2010), „Szaber” (2014), „Kord” (2017) i „Karapaks” (2020). Laureatka Nagrody im. Adama Włodka 2017 oraz Nagrody Literackiej Gdynia 2021. Nominowana także do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2018 i do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2021. Kuratorka Spoken Word Festival Warsaw, międzynarodowego festiwalu poezji performatywnej, oraz Wierszy w mieście, europejskiego festiwalu poezji w przestrzeni publicznej. Mieszka w Warszawie.

MACIEJ TARANEK

Poeta, wydał „repetytorium” w 2013 roku, które nominowane było do Wrocławskiej Poetyckiej Nagrody Silesius w kategorii debiut roku. W 2020 roku opublikował „impresariat”. Obecnie zbiera wiersze na trzeci tom pt. „zer”. Mieszka we Wrocławiu.Małgorzata Lebda (1985) – dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowej Wielkiej. Doktor nauk humanistycznych (specjalność teoria literatury i sztuk audiowizualnych), nauczycielka akademicka. Autorka czterech tomów poetyckich, najnowszy Sny uckermärkerów (WBPiCAK, Poznań 2018). Za ostatni Matecznik WBPiCAK, Poznań 2016) nagrodzona tytułem „Krakowskiej Książki Miesiąca”. Otrzymała Stypendium im. Stanisława Barańczaka (w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej) oraz Nagrodą im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz”. Ultramaratonka i taterniczka. Fotografuje. Mieszka w Krakowie.

JAKUB SAJKOWSKI

Poeta, tłumacz, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Opublikowane książki poetyckie: „Ślizgawki” (2010),  „Google Translator” (2015), „Zestaw do kaligrafii” (2018), „Ilha Formosa” (2021). Wiersze, a także przekłady z angielskiego, rosyjskiego i mandaryńskiego, publikował w wielu periodykach literackich (min. Drobiazgi, Dwutygodnik, Stoner Polski, ArtPapier). Mieszka w Poznaniu.

KAROLINA SAŁDECKA

Poetka i prozaiczka. Nagrodzona Bydgoską Literacką Nagrodą Roku Strzała Łuczniczki 2020 za tom „Wieżowiec: zero”. Ponadto wydała zbiory wierszy „Na własne oczy” (2011), „Psi blues” (2016), „Rekuhkara” (2021), powieść „Psycho Killer” (2016) oraz książkę „Żyjemy wciąż jeszcze na rusztowaniach. Wizerunek kobiety w polskich powieściach doby realizmu socjalistycznego” (2013). Redaguje dział poezji w kwartalniku Fabularie. Mieszka w Bydgoszczy.

PAWEŁ TAŃSKI

Historyk literatury, krytyk literacki, profesor UMK, pracownik Katedry Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poeta, autor tekstów piosenek (między innymi dla bluesowego zespołu Tortilla), gitarzysta, animator kultury, juror konkursów poetyckich, prozatorskich, teatralnych, filmowych, recytatorskich i krasomówczych, członek sekcji muzyki rozrywkowej Akademii Fonograficznej. Jako redaktor serii „Forma 21” w szczecińskim wydawnictwie Forma, w latach 2015–2019, zredagował 21. książek, do których napisał 15. blurbów. Autor 7. monografii, ostatnio opublikował: „Nowe sytuacje polskiego rocka. Teksty – głosy – interpretacje”(2016), „Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało” (2021). Autor 10. tomów wierszy, ostatnio opublikował zbiór „going inside”(2021). Mieszka w Toruniu.

IREK GŁYK

Ceniony wibrafonista i perkusista, kompozytor, aranżer. Z wyróżnieniem ukończył Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studiował na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej. Stypendysta słynnej bostońskiej Berklee College Of Music. Zdobywca wielu nagród na konkursach i festiwalach – począwszy od wygranej na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach (1990). W 1994 roku założył swój Ireneusz Głyk Kwartet (Adam Kowalewski – bas, Krzysztof Dziedzic – perkusja, Marek Podkowa – saksofon, lider – wibrafon). Zespół odniósł sukces na scenie jazzowej, zdobywając m.in. II miejsce na XIX Międzynarodowym Konkursie Młodych Zespołów w Krakowie. W ankiecie Jazz Forum Irek Głyk został okrzyknięty nadzieją polskiego wibrafonu, zyskując trzecie miejsce w kategorii tego instrumentu. Występował w duecie z Bernardem Maselim (duety wibrafon – marimba), a od 2009 roku ze swoim rodzinnym zespołem  P.I.K. ze swoimi dziećmi – Patrykiem na perkusji i  Kingą na gitarze basowej. Niedawno wydał swój trzeci autorski wibrafonowy album pt: „Irek Głyk Vibes Expression”. 016 została finalistką Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego za tom Hologramy.Uczestniczyła w wielu festiwalach zagranicznych m.in. 24 Międzynarodowy Festiwal Poetycki Vilenica (2009), 2 Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Wiersz Istambułu, Poeci Świata”, Istambuł (2013), Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Światowe Dni Poezji”, Belgrad (2017). Należy do grupy poetów cybernetycznych Perfokarta.

THE PAU

Kryjąca się pod tym pseudonimem Paulina Dudek, to pochodząca z Koszalina piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, multiinstrumentalistka. Zagrała kilkaset koncertów głównie na alternatywnych festiwalach w Polsce, Niemczech, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, Czechach, Holandii, Izraelu oraz Ukrainie, Litwie i Słowacji. Na scenie występuje sama, gdzie porywa słuchaczy swoją szczerością i autentycznością. Supportowała także trasę koncertową zespołu Ørganek. Na swoim koncie ma dwa wydane albumy: „KU” (2017) oraz „Raj” (2019)

MIROSŁAWA ROCHECKA

Urodziła się w 1960 roku w Sępólnie Krajeńskim. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1996 roku pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, profesor sztuki. Prowadzi pracownię malarstwa dla studentów konserwacji zabytków. Tworzy w dziedzinie malarstwa, posługując się językiem syntetycznej formy abstrakcyjnej opartym na symbolice światła i koloru. W dorobku artystycznym ma ponad 30 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą (Francja, Niemcy, Dania, Litwa, Ukraina, Słowacja). Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in: Medal na X Biennale Sztuki Sakralnej – Sacrum 2000 w Gorzowie Wielkopolskim (2000); wyróżnienie w dziedzinie malarstwa na III Polygonyum w BWA w Bydgoszczy (2013).

23 MAJOWY BUUM POETYCKI

GALERIA 2022

22 Majowy BUUM Poetycki

21 Majowy BUUM Poetycki

Wydarzenia 2021

Ania Adamowicz

 
Anna Adamowicz (1993) Diagnostka laboratoryjna, poetka, autorka książek „Wątpia” (2016), „Animalia” (2019) oraz „Nebula” (2020). Aktualnie pracuje nad tomem o roboczym tytule „ZMYŚL[ ]ZMYSŁ”. Jej wiersze były tłumaczone na angielski, rosyjski, czeski, słoweński oraz węgierski. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

nie Czesław, ale Miłosz

Miłosz. Rocznik 93'. Urodzony we Wrocławiu. Poeta, aktor, pisarz, kiedyś muzyk. Prowadzi stronę „Nie Czesław, ale Miłosz”, gdzie w publikuje swoje teksty. Poezję, prozę, utwory dramatyczne. Można ją odwiedzić na Facebooku albo Instagramie. Debiutował tomikiem „Brudne Słowa” w 2019 roku. Jest laureatem takich konkursów jak "Ogólnopolski XIII Konkurs Literacki O Laur Dziewina” oraz "Ogólnopolski 29. Konkurs o Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów". Był nominowany do nagrody "Emocji 2019" Radia Wrocław Kultura w dziedzinie literatury. W przyszłym roku kończy Akademię Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Próbuje wielu rzeczy, dlatego lubi multidyscyplinarne podejście do sztuki. 

Agata Puwalska

Agata Puwalska. Autorka wierszy, m. in. do debiutanckiego tomu haka!, który ukazał się w Biurze Literackim w marcu tego roku oraz do nowego projektu pod roboczym tytułem cowboy bebop. Laureatka kilku konkursów poetyckich (m. in. I miejsca na XXVIII OKP im. K. K. Baczyńskiego). Uczestniczy w spotkaniach KSP im. Aleksandra Fredry. Mieszka w Węgrzcach pod Krakowem. 

Marta MitekMarta Mitek. Mazowszanka. Rozmaite teksty publikowała m.in. w „Dwutygodniku”, „Piśmie”, „Fabulariach”, „Stronie Czynnej”, „Drobiazgach”, „Helikopterze”, magazynie „G’RLS”, zinach „Girls to the Front” i „Krzak Papier”

Natalia Malek

Natalia Malek (1988)  poetka, kuratorka wydarzeń literackich,  tłumaczka. Autorka czterech książek poetyckich: „Pracowite popołudnia”  (2010), „Szaber” (2014), „Kord” (2017) i ostatnio, „Karapaks” (2020).  Laureatka Nagrody im. Adama Włodka. Za „Szaber” nominowana do Nagrody  Literackiej Gdynia 2015, za „Kord” – do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy  Szymborskiej oraz Nagrody Literackiej Gdynia 2018. Przez wiele lat  współtworzyła środowisko poetyckie oraz feministyczne skupione wokół  Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie. Od 2015 roku jest kuratorką  Spoken Word Festival Warsaw. Członkini grupy artystyczno-feministycznej  Wspólny Pokój. Mieszka w Warszawie.   

Przemysław SuchaneckiPrzemysław Suchanecki (ur. 1992)
Poeta, autor książki poetyckiej “Wtracenie” (2019), organizator wydarzeń literackich z ramienia Krakowskiej Szkoły Poezji. Publikował m.in. w „Wizjach”, 8. Arkuszu „Odry” i „Małym Formacie”. Laureat projektu „Połów” w roku 2017. Mieszka w Krakowie.

Dyskusja POEZJA W XXI WIEKU
Rozmowę poprowadzi Justyna Kłosińska

Patrycja Sikora. Poetka, slamerka, redaktorka. Urodzona w Wieruszowie w 1989 roku. Finalistka projektu Biura Literackiego Połów 2018. Nominowana do Nagrody Głównej XXIV OKP im. J. Bierezina i 7. Konkursu Poetyckiego Fundacji „Duży Format”. Za debiutancki tom „Instrukcja dla ludzi nie stąd” (WBPiCAK 2020) nominowana do „Paszportów” Polityki 2020. Wielokrotna laureatka slamów poetyckich. Publikowała m.in. w czasopismach „Kontent”, „Dwutygodnik”, „Czas Kultury”, „Helikopter”, „Mały Format”, „Tlen Literacki”, „Fabularie”, „Drobiazgi”, „Odra”. Redaktorka kwartalnika literackiego „Strona Czynna”, antologii wierszy „Jak długo będziemy musieli” i „Biji Rojava!”. Mieszka i pracuje w Poznaniu. 

Koncert: Psychodeliczno poetycki strumień świadomości. Paweł Tański i John Kornishon

GALERIA 2019

« Older posts