Majowy BUUM Poetycki | Toruń | "Od Nowa"

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA"

Uwaga Konkurs!!

Ogłaszamy Ogólnopolski Konkurs Poetycki

w ramach festiwalu Majowy BUUM Poetycki w Toruniu

Regulamin

 1. Organizatorami Konkursu są Wydział Humanistyczny UMK oraz Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć osoby niezrzeszone oraz członkowie związków twórczych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksimum 5 wierszy napisanych w języku polskim w 4 kopiach maszynopisu. Kopie wierszy należy ułożyć w 4 komplety. Jurorzy otrzymają po jednym komplecie wierszy danego autora.
 4. Utwory należy przesłać na adres: Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie: „Majowy BUUM Poetycki -konkurs poetycki”. Termin nadsyłania wierszy: do 28 lutego danego roku. Decyduje data stempla pocztowego.
 5. Tematyka i forma utworu są dowolne.
 6. Każdy wiersz powinien być podpisany godłem (rodzajem hasła w formie słownej, nie są dopuszczalne godła w formie graficznej).
 7. Niezbędne dane, zawierające imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu autora, należy umieścić w małej kopercie. Kopertę (jedną) należy podpisać swoim godłem, zakleić i dołączyć do przesyłki z kompletem wierszy.
 8. Wiersze zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani w prasie, ani w internecie. Muszą być unikatowe, czyli do daty rozstrzygnięcia konkursu nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów oraz turniejów poetyckich. W przypadku niedostosowania się do tych zasad uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu.
 10. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych wierszy i w drodze głosowania przyzna nagrodę główną oraz wyróżnienie.
 11. Nagrodę główną ufundowaną przez Wydział Humanistyczny UMK stanowią: statuetka, dyplom oraz zaproszenie na spotkanie autorskie podczas najbliższego Majowego BUUMU Poetyckiego. Osoba, której wiersze zostały wyróżnione, otrzyma dyplom oraz symboliczną nagrodę ufundowaną przez Wydział Humanistyczny UMK.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.
 14. Wyniki konkursu ogłaszane są co roku podczas festiwalu Majowy BUUM Poetycki.
 15. Obecność w tym wydarzeniu osób, których wiersze zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.
 16. Osoby, które znalazły się w gronie laureatów, zostaną powiadomione o konieczności przyjazdu do Torunia najpóźniej do 31 marca.
 17. W sprawach pozaregulaminowych rozstrzygnięcia dokonują organizatorzy.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania regulaminu w internecie.
 19. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 20. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy: 87-100, ul. Gagarina 11.Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się, pisząc na adres: iod@umk.pl.Dane są przetwarzane na podstawie:– art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w celu wykonania umowy/zamówienia, lub– art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 dla wykonania określonego celu, będącego naszym prawnie uzasadnionym interesem (np.: ewidencjonowanie korespondencji).Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 6 lat.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi od organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazane do osób trzecich za wyjątkiem tych kontrahentów, bez których udziału nie można zrealizować zleconej usługi.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

21. Majowy BUUM Poetycki 2020


Zapraszamy na 21. edycję Majowego BUUMU Poetyckiego.

Z przyczyn oczywistych BUUM odbędzie się w wersji online.

W programie: slam online, odczyty poezji, dyskusje live i koncert live.

Szczegóły już wkrótce.

20 Majowy BUUM Poetycki


GALERIA 2022

22 Majowy BUUM Poetycki

21 Majowy BUUM Poetycki

Wydarzenia 2021

Ania Adamowicz

 
Anna Adamowicz (1993) Diagnostka laboratoryjna, poetka, autorka książek „Wątpia” (2016), „Animalia” (2019) oraz „Nebula” (2020). Aktualnie pracuje nad tomem o roboczym tytule „ZMYŚL[ ]ZMYSŁ”. Jej wiersze były tłumaczone na angielski, rosyjski, czeski, słoweński oraz węgierski. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

nie Czesław, ale Miłosz

Miłosz. Rocznik 93'. Urodzony we Wrocławiu. Poeta, aktor, pisarz, kiedyś muzyk. Prowadzi stronę „Nie Czesław, ale Miłosz”, gdzie w publikuje swoje teksty. Poezję, prozę, utwory dramatyczne. Można ją odwiedzić na Facebooku albo Instagramie. Debiutował tomikiem „Brudne Słowa” w 2019 roku. Jest laureatem takich konkursów jak "Ogólnopolski XIII Konkurs Literacki O Laur Dziewina” oraz "Ogólnopolski 29. Konkurs o Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów". Był nominowany do nagrody "Emocji 2019" Radia Wrocław Kultura w dziedzinie literatury. W przyszłym roku kończy Akademię Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Próbuje wielu rzeczy, dlatego lubi multidyscyplinarne podejście do sztuki. 

Agata Puwalska

Agata Puwalska. Autorka wierszy, m. in. do debiutanckiego tomu haka!, który ukazał się w Biurze Literackim w marcu tego roku oraz do nowego projektu pod roboczym tytułem cowboy bebop. Laureatka kilku konkursów poetyckich (m. in. I miejsca na XXVIII OKP im. K. K. Baczyńskiego). Uczestniczy w spotkaniach KSP im. Aleksandra Fredry. Mieszka w Węgrzcach pod Krakowem. 

Marta MitekMarta Mitek. Mazowszanka. Rozmaite teksty publikowała m.in. w „Dwutygodniku”, „Piśmie”, „Fabulariach”, „Stronie Czynnej”, „Drobiazgach”, „Helikopterze”, magazynie „G’RLS”, zinach „Girls to the Front” i „Krzak Papier”

Natalia Malek

Natalia Malek (1988)  poetka, kuratorka wydarzeń literackich, tłumaczka. Autorka czterech książek poetyckich: „Pracowite popołudnia” (2010), „Szaber” (2014), „Kord” (2017) i ostatnio, „Karapaks” (2020). Laureatka Nagrody im. Adama Włodka. Za „Szaber” nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2015, za „Kord” – do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej oraz Nagrody Literackiej Gdynia 2018. Przez wiele lat współtworzyła środowisko poetyckie oraz feministyczne skupione wokół Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie. Od 2015 roku jest kuratorką Spoken Word Festival Warsaw. Członkini grupy artystyczno-feministycznej Wspólny Pokój. Mieszka w Warszawie.  

Przemysław SuchaneckiPrzemysław Suchanecki (ur. 1992)
Poeta, autor książki poetyckiej “Wtracenie” (2019), organizator wydarzeń literackich z ramienia Krakowskiej Szkoły Poezji. Publikował m.in. w „Wizjach”, 8. Arkuszu „Odry” i „Małym Formacie”. Laureat projektu „Połów” w roku 2017. Mieszka w Krakowie.

Dyskusja POEZJA W XXI WIEKU
Rozmowę poprowadzi Justyna Kłosińska

Patrycja Sikora. Poetka, slamerka, redaktorka. Urodzona w Wieruszowie w 1989 roku. Finalistka projektu Biura Literackiego Połów 2018. Nominowana do Nagrody Głównej XXIV OKP im. J. Bierezina i 7. Konkursu Poetyckiego Fundacji „Duży Format”. Za debiutancki tom „Instrukcja dla ludzi nie stąd” (WBPiCAK 2020) nominowana do „Paszportów” Polityki 2020. Wielokrotna laureatka slamów poetyckich. Publikowała m.in. w czasopismach „Kontent”, „Dwutygodnik”, „Czas Kultury”, „Helikopter”, „Mały Format”, „Tlen Literacki”, „Fabularie”, „Drobiazgi”, „Odra”. Redaktorka kwartalnika literackiego „Strona Czynna”, antologii wierszy „Jak długo będziemy musieli” i „Biji Rojava!”. Mieszka i pracuje w Poznaniu. 

Koncert: Psychodeliczno poetycki strumień świadomości. Paweł Tański i John Kornishon

GALERIA 2019

WYDARZENIA 2019

GALERIA DWORZEC ZACHODNI

13 maja (poniedziałek)

Wystawa „ Słowo i obraz, czyli poezja w komiksie ”

Czy poezja i komiks mogą zaistnieć w jednym dziele? Na to pytanie – twierdząco – odpowie nasza wystawa. Komiks bowiem stanowi tak obszerne medium, iż w jego ramach mieszczą się najprzeróżniejsze gatunki. Określa się go mianem opowieści graficznej, co oznacza wzajemnie się wspierające słowo i obraz. Czy będzie to dramat, epika, poezja czy inny rodzaj narracji słownej, nie ma tu specjalnego znaczenia. Przede wszystkim chodzi o rodzaj ekspresji jaki artysta chce umieścić w swym utworze. Zdarzają się więc komiksy pisane wierszem, z rymującymi bohaterami oraz takie, gdzie dla podkreślenia nastroju artysta używa wyszukanych, czasem bardzo lirycznych słów. Niekiedy jest to wiersz biały, niekiedy rymy. Wówczas, w zależności od wrażliwości autora, również rysunki nabierają na przykład walorów abstrakcji lub surrealizmu. Jednak w większości przypadków, kiedy komiks posługuje się wierszem, będą to utwory żartobliwe, często satyryczne lub po prostu twórczość dla dzieci. To ostatnie wynika z wieloletniej tradycji rymowanej książki dziecięcej.
Komiks ze swej natury jest lekturą lekką, co nie oznacza, że prostą. Świetnie się nadaje do stworzenia nastroju dobrej zabawy, ale potrafi też bardzo sprawnie operować słowem, by poradzić sobie z przekazywaniem trudnych, czasem nawet filozoficznych i egzystencjalnych treści, także takich „między wierszami”.

//SZCZEGÓŁY WYDARZENIA//

MAŁA SCENA

13 maja (poniedziałek)

BUUMowy SLAM Poetycki

//SZCZEGÓŁY WYDARZENIA//

Kino Niebieski Kocyk

14 maja (wtorek)FILM: „PRZEDSZKOLANKA”

„PRZEDSZKOLANKA” reż. Sara Colangelo, USA 2019.
Lisa ma szczęśliwą rodzinę, pracę, którą lubi i ładny dom na przedmieściach Nowego Jorku, ale tak naprawdę od zawsze chciała być artystką. Kiedy przypadkiem odkrywa geniusz poetycki swojego pięcioletniego ucznia, postanawia zrobić wszystko, aby nie został zmarnowany. Wiara, że chłopiec, w przeciwieństwie do niej, ma szansę zostać wybitnym twórcą, zamienia się w niebezpieczną obsesję.

//SZCZEGÓŁY WYDARZENIA//

MAŁA SCENA

15 maja (środa)

JAZZ I POEZJA: Grzegorz Nadolny, Maciej Sikała Super Duo i Paweł Tański


MAŁA SCENA

16 maja (czwartek)

KONCERT: Pablopavo i Ludziki

//SZCZEGÓŁY WYDARZENIA//

GALERIA 2008

« Older posts