Być na Buumie poetyckim. lub nie, być na Buumie. może jednak, być na Buumie.

Majowy BUUM Poetycki to jedna z największych imprez literackich w północnej Polsce. Festiwal jest prezentacją i konfrontacją niezależnych poetów, magazynów literackich oraz związanych z nimi twórców, reprezentujących niezależne środowisko literackie całego kraju. Impreza nawiązuje do tradycji poetyckich spotkań, które odbywały się w Od Nowie w latach 70. i na początku 80. Festiwal prezentuje szeroko pojętą sztukę niezależną, a w szczególności poezję i literaturę.

BUUM nie jest konkursem, prezentuje głównie młodych, undergrundowych poetów oraz niezależne pisma poetyckie. Festiwal dla poetów jest szansą wymiany myśli i wzajemnych inspiracji; dziennikarzom i szerszej publiczności daje możliwość zapoznania się z tym, co wydarzyło się w polskiej poezji w trakcie ostatniego roku.

BUUM umożliwia spotkanie publiczności z twórcami z całej Polski, związanymi ze współczesnymi nurtami literackimi i muzycznymi. Ciekawą tradycją toruńskich spotkań poetyckich jest też „akcja stolikowa, czyli o poezji  w cztery oczy”, która daje możliwość bezpośredniego, wręcz intymnego kontaktu z poezją interpretowaną przez samych autorów w kameralnych warunkach (przy dwuosobowym stoliku).

Współcześnie, w dobie popkultury, eklektyzmu  i wzajemnego przenikania się różnych sztuk i form ekspresji artystycznej, przekaz poezji nie polega na monotonnym odczytywaniu wiersza. Podczas festiwalu poezja staje się sztuką sceniczną, w połączeniu z muzyką i wizualizacją znajdując nowe sposoby wyrazu. Obok tradycyjnych form poezja stanowi element performance’u czy koncertu. To dlatego BUUM ma charakter interdyscyplinarnego festiwalu, podczas którego odbywają się sceniczne prezentacje poezji, spotkania z poetami, koncerty, wystawy plastyczne oraz targi wydawnictw.

W każdym roku festiwal stwarza okazję do konfrontacji środowisk artystycznych oraz promocji literatury funkcjonującej poza wysokonakładowymi wydawnictwami. Ważnym elementem Majowego BUUMU Poetyckiego są kiermasze wydawnictw i niezależnych pism literackich z całego kraju, takich jak: Ha!art., Twórczość, Opcje, Literatura na świecie, Nowe książki, Czarne, Znak, Lampa i Iskra Boża, Portret, Raster, Undergrunt, Rita Baum, Wydawnictwo Czystego Snu.

Cele festiwalu wykraczają poza promowanie współczesnej literatury. Festiwal bowiem stanowi punkt wyjścia do dyskusji o współczesnym świecie, kulturze i literaturze. Z tego względu na każdym festiwalu odbywa się panel dyskusyjny, w którym uczestniczą zarówno twórcy jak i publiczność.

Majowy BUUM Poetycki odkrywa nowe, ciekawe zjawiska w polskiej literaturze, stwarzając możliwość bezpośredniego uczestnictwa w procesie ich powstawania. W festiwalowych prezentacjach uczestniczy każdorazowo ponad 300 osób słuchających w ciszy i skupieniu współczesnej, często niełatwej w odbiorze poezji.

Do zobaczenia na BUUMie!