Historia

Majowy BUUM Poetycki nawiązuje do wspaniałej tradycji „Toruńskich Majów Poetyckich” oraz późniejszych spotkań z poezją organizowanych w „Od Nowie” w latach 70., w których brali udział między innymi Edward Stachura i Ryszard Bruno Milczewski.

Pomysł reaktywowania poetyckich spotkań w „Od Nowie” powstał na początku 2000 roku. Koncepcja artystyczna imprezy wykrystalizowała się dość szybko w trakcie kilku burzliwych, ale konstruktywnych i twórczych dyskusji z udziałem jej pomysłodawców: Miłki Malzahn i Waldemara Ślefarskiego, śpiewających poetów i autorów oraz Maurycego Męczekalskiego, szefa klubu. Spotkania miały początkowo nazywać się Toruńskie Zderzenia Poetyckie, jednak ostatecznie jej twórcy zdecydowali się na nazwę Majowy BUUM Poetycki.

Pierwsza edycja Majowego Buumu Poetyckiego odbyła się 18 maja 2000 roku. Obok niezależnych poetów (Cezary Dobies, Paweł Dunin – Wąsowicz, Michał Kaczyński, Romuald Wicza – Pokojski) zaprezentowały się niezależne pisma. Już pierwszy Buum był festiwalem interdyscyplinarnym, gdyż uzupełnienie poetyckich spotkań stanowiły koncerty wykonawców związanych z nurtem niezależnej poezji oraz zespołów, które uprawiają awangardowe formy określane jako „nowa muzyka improwizowana”.

Po kilku latach funkcjonowania impreza przerodziła się w festiwal szeroko pojętej sztuki niezależnej. W ramach BUUMU odbywają się wystawy, pokazy filmów, performance, koncerty, spotkania i dyskusje z krytykami oraz przede wszystkim sceniczne prezentacje poezji, najczęściej w interpretacji autorów. Dotychczas zaprezentowało swoje wiersze ponad 100. poetów i prozaików, a wśród nich: Ewa Lipska, Urszula Kozioł, Jacek Podsiadło, Dorota Masłowska, Kazimiera Szczuka, Adam Wiedemann, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Paweł Konjo Konnak, Jacek Dehnel, Jarosław Lipszyc, Piotr Macierzyński, Wacław Oszajca, Bohdan Zadura, Waldemar Ślefarski, Adam Pluszka, Agnieszka Wolny-Hamkało, Michał Kaczyński, Grzegorz Giedrys, Mariusz Gajkowski, Marcin Jurzysta, Marek Pijanowski, Roman Honet, Łukasz Gorczyca, Szczepan Kopyt, Cezary Dobies, Rafał Zięba oraz Jurij Andruchowycz i Taras Prochasko z Ukrainy.

Celem festiwalu jest również prowokowanie dyskusji na istotne tematy. Do tej pory poruszano między innymi problem literatury i sztuki jako terapii, obecności Boga w poezji, nowej metafizyki w literaturze, dyskutowano na temat poezji homoseksualnej, statusu literatury wobec polityki, poezji w tekstach rockowych. Wśród najważniejszych uczestników dyskusji wymienić należy: Igora Stokfiszewskiego, Michała Witkowskiego, Marcina Babko, Mariusza Sieniewicza, Pawła Dunina – Wąsowicza, Martę Mizuro, Adama Wiedemanna.

Doskonałą oprawę poetyckich prezentacji stanowi starannie dobrana muzyka.

W dotychczasowych festiwalach wystąpili już: Grabaż i Strachy na Lachy, Lech Janerka, Świetliki, Tymon Tymański, Pawilon, Pustki, Robotobibok, Ścianka, Miłka Malzahn, Anja Orthodox, Cool Kids of Death, Loco Star, Miloopa, Marek Gałązka, Brudne Dzieci Sida, Voo Voo, Kazik Staszewski i Kwartet Proforma, Variete.

Ważnym elementem Majowego BUUMU Poetyckiego są kiermasze wydawnictw i niezależnych pism literackich z całego kraju, takich jak: Ha!art., Twórczość, Opcje, Literatura na świecie, Nowe książki, Czarne, Znak, Lampa i Iskra Boża, Portret, Raster, Undergrunt, Rita Baum, Wydawnictwo Czystego Snu.

Uzupełnieniem festiwalowego programu są również wystawy i projekcje filmowe. Gośćmi BUUMU byli: Małgorzata Gurowska, Yach Paszkiewicz, Wilhelm Sasnal i Galeria Raster, Pomarańczowa Alternatywa z „Majorem” Fydrychem. Tradycją toruńskich spotkań poetyckich jest również „akcja stolikowa, czyli o poezji w cztery oczy”, która umożliwia bezpośredni kontakt i rozmowę z artystami.

Majowy BUUM Poetycki obecnie stanowi jeden z największych festiwali literackich w Polsce. Festiwal wykracza jednak poza literaturę i poezję, prezentując różnorodne nurty i formy sztuki, takie jak performance, happening oraz pokazując istotne trendy i poszukiwania niezależnych muzyków.

23. Majowy BUUM Poetycki (2022)
22. Majowy BUUM Poetycki (2021)
21. Majowy BUUM Poetycki (2020)
20. Majowy BUUM Poetycki (2019)
19. Majowy BUUM Poetycki (2018)